Żuławski Turniej

KGW

W związku z realnym zagrożeniem wystąpienia koronawirusa w naszym regionie

oraz zaleceniami Głównego Inspektora Sanitarnego dotyczącymi podejmowania działań

mających na celu minimalizowanie ryzyka zakażenia,

Stowarzyszenie Żuławy podjęło decyzję o odwołaniu Żuławskiego Turnieju Kół Gospodyń Wiejskich,

który miał odbyć się w najbliższą sobotę 14 marca w Nowym Stawie.

O nowym terminie imprezy będziemy informować na naszej stronie internetowej.

Żuławski Turniej Kół Gospodyń Wiejskich to wydarzenie organizowane przez Stowarzyszenie Żuławy od 2018 roku. Główne cele to: integracja środowiska lokalnego Żuław, zachowanie i popularyzowanie dziedzictwa kulturowego i kultywowanie tradycji Żuław, a także inspirowanie do pracy zespołowej i pobudzenie aktywności wśród mieszkańców. Formuła turnieju oparta jest na współzawodnictwie Kół Gospodyń Wiejskich w województwie pomorskim prowadzonym od wielu lat przez Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego.

W pierwszej edycji Turnieju udział wzięło sześć zespołów Pan skupionych w lokalnych Kołach i Stowarzyszaniach z czterech powiatów: elbląskiego, nowodworskiego, malborskiego i gdańskiego. Impreza odbyła się w Żuławskim Ośrodku Kultury w Nowym Dworze Gdańskim. 

Panie biorące udział w Żuławskim Turnieju KGW zaprezentowały się podczas występów artystycznych: wokalnych, kabaretowych i tanecznych. Poszczególne konkurencje były oceniane przez jury pod przewodnictwem Prezesa Wojewódzkiego Związku Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych - Pana Piotra Hałuszczaka.

GRAND PRIX Pierwszego Żuławskiego Turnieju Kół Gospodyń Wiejskich wywalczyły Panie ze Skowarcza w gminie Pszczółki. Nagrody dla zwycięzców  ufundowało Stowarzyszenie Żuławy. Był to bon zakupowy o wartości 2500 zł oraz imponujący Puchar Prezesa Stowarzyszenia Jacka Michalskiego. Upominki dla wszystkich grup biorących udział w konkursie ufundowali włodarze poszczególnych gmin i powiatów. 

Kolejna edycja imprezy odbyła się 2 marca 2019 roku. Do konkursu przystąpiło siedem grup Pań: KGW Jazowniaki, KGW Orłowo, KGW Lasowice Wielkie, KGW Marynowy, KGW Marzęcino, Stowarzyszenie Stawiec - Nasze Żuławy, Stowarzyszenie ZICHERKA. Główną nagrodę wywalczyło Koło Gospodyń Wiejskich Marynowy - Gmina Nowy Dwór Gdański. Dodatkowe upominki dla uczestników ufundowali włodarze żuławskich samorządów oraz Żuławski Bank Spółdzielczy. 

31369762_1694665880614871_91345064920308