FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

Żuławskiego Turnieju

KGW

Zgłoś udział w III Żuławskim Turnieju Kół Gospodyń Wiejskich- wypełnij formularz:

Dane Koła Gospodyń Wiejskich:

Forma organizacyjna:

Osoba do kontaktu:

Dziękujemy za zgłoszenie!

Na podany adres mailowy zostaną wysłane informacje organizacyjne dotyczące Pańswa udziału w Turnieju.