Aktualne

WYDARZENIA

​POKAŻMY ŻUŁAWY! 📷

20 czerwca 2020 roku


Podczas tegorocznych wakacji mieszkańcy i turyści mogą wziąć udział w konkursie fotograficznym „Pomorskie w kadrze". Wystarczy zrobić zdjęcia najciekawszych krajobrazów w województwie pomorskim, wskazując tym samym miejsca ważne pod względem przyrodniczym, kulturowym, historycznym lub widokowym.Zachęcamy do przesłania żuławskich kadrów.

https://pbpr.pomorskie.eu/konkurs-fotograficzny

Wesołych Świąt

11 kwietnia 2020 roku

W tym bardzo trudnym dla wszystkich czasie,
z okazji zbliżających się Świąt Wielkiej Nocy,
obchodzonych w wyjątkowy sposób,
Zarząd Stowarzyszenia Żuławy
przekazuje życzenia nadziei i wiary w to,
że jeszcze będziemy w gronie rodziny i przyjaciół
cieszyć się rozkwitem wiosny i z ufnością patrzeć w przyszłość...

III Żuławski Turniej Kół Gospodyń Wiejskich ODWOŁANY

14 marca 2020 roku

W związku z realnym zagrożeniem wystąpienia koronawirusa w naszym regionie oraz zaleceniami Głównego Inspektora Sanitarnego dotyczącymi podejmowania działań mających na celu minimalizowanie ryzyka zakażenia, Stowarzyszenie Żuławy podjęło decyzję o odwołaniu Żuławskiego Turnieju Kół Gospodyń Wiejskich, który miał odbyć się w najbliższą sobotę 14 marca w Nowym Stawie. O nowym terminie imprezy będziemy informować na stronie internetowej.

PŁYWAJ - ODPOCZYWAJ - ZWIEDZAJ na Pętli Żuławskiej

4 marca 2020 roku

PŁYWAJ - ODPOCZYWAJ - ZWIEDZAJ pod taki hasłem odbyło się spotkanie robocze przedstawicieli samorządów, PROT, operatorów przystani oraz przedsiębiorców czarterujących jednostki pływające zorganizowane przez Stowarzyszenie Żuławy w ramach opracowywania strategii tworzenia produktu turystycznego Pętla Żuławska. Wypracowane podczas warsztatów postulaty, wskazania i pomysły zostaną ujęte w założeniach do działań promocyjnych i wytycznych do standaryzacji przystani. Dzisiejsze bardzo owocne spotkanie pozwala nam liczyć na nawiązanie ścisłej współpracy ze wszystkimi interesariuszami promocji Pętli Żuławskiej i wspólną pracę na rzecz promocji naszego regionu.

Turniej Kół Gospodyń Wiejskich Żuław i Powiśla

25 lutego 2020 roku

25 lutego w Starym Polu odbył się Turniej Kół Gospodyń Wiejskich Żuław i Powiśla. W konkursie wzięły udział zespoły z żuławskich powiatów nowodworskiego i malborskiego: KGW Jazowa, KGW Marynowy, Stowarzyszenie Przyjaciół Marzęcina, Stowarzyszenie Stawiec Nasze Żuławy oraz Stowarzyszenie Wspierania Aktywności Lokalnej Lasowice Wielkie.
Za najlepszy nowodworski zespół jury uznało Panie z miejscowości Marynowy, a zespół z Lasowic zwyciężył w klasyfikacji ogólnej i został nagrodzony między innymi specjalną nagrodą ufundowaną przez Stowarzyszenie Żuławy.

Zapraszamy do współpracy przy organizacji strefy Żuław podczas Jarmarku Św. Dominika 2020

sierpień 2020 roku

Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w ramach organizacji Jarmark św. Dominika zaproponował stworzenie Strefy Pomorskiej pod hasłem „Pomorskie życia pełne”, gdzie obok Kaszub, Kociewia i Powiśla, także Żuławy będą miały możliwość zaprezentowania swoich walorów turystyczno-kulturowych.

Zapraszamy lokalne stowarzyszenia, koła gospodyń wiejskich, zespoły muzyczne, przedsiębiorców – producentów wyrobów tradycyjnych, restauratorów i wszystkich zainteresowanych do udziału w Dniach Żuław, które zaplanowane są na 7  sierpnia na wyspie Ołowianka, gdzie do dyspozycji uczestników będą: scena, namiot warsztatowy, oraz domki wystawiennicze. Kontakt - a.milarska@miastonowydwor.pl lub 577556504.

Spotkanie Wspólników Spółki Pętla Żuławska

13 lutego 2020 roku

Stowarzyszenie Żuławy przystępuje do opracowania koncepcji promocji produktu turystycznego Pętla Żuławska. W tym celu zorganizowane zostało spotkanie ze wspólnikami spółki, na którym przedstawiliśmy wstępną koncepcję promocji i harmonogram działań na rok 2020. Zaproponowaliśmy współpracę także samorządom niebędącym członkami stowarzyszenia. W realizację promocji chcemy zaangażować wszystkich interesariuszy produktu turystycznego Pętli Żuławskiej, dlatego już wkrótce zaprosimy ich na konsultacje.

Zebranie Zarządu Stowarzyszenia Żuławy

31 stycznia 2020 roku

31 stycznia odbyło się pierwsze w tym roku Zebranie Zarządu Stowarzyszenia Żuławy. Podczas spotkania omówiono sprawy promocji Pętli Żuławskiej oraz przygotowań do tegorocznych imprez organizowanych lub współorganizowanych przez Stowarzyszenie: Żuławskiego Turnieju Kół Gospodyń Wiejskich i Dni Żuław na Jarmarku Dominikańskim. Powołano także zespół ds. zmian klimatycznych na Żuławach, na czele którego stanął Wiceprezes Stowarzyszenia - Pan Janusz Goliński. Powołanie zespołu rozpoczęło przygotowania do zajęcia stanowiska samorządów żuławskich w sprawie adaptacji Żuław do zmian klimatu na rożnych szczeblach.

Wesołych Świąt

grudzień 2019 roku

Z okazji nadchodzących Świąt Bożego Narodzenia, Zarząd Stowarzyszenia Żuławy życzy członkom i sympatykom, aby wszystkie chwile spędzone w rodzinnym gronie były radosne i spokojne, a każdy dzień nowego roku był pełen szczęścia i nadziei.

 

Żuławski Turniej Kół Gospodyń Wiejskich z ceryfikatem marki lokalnej Bursztynowy Kłos

13 grudnia 2019 roku

Prezes Stowarzyszenia Żuławy Jacek Michalski odebrał dzisiaj certyfikat marki lokalnej Bursztynowy Kłos przyznany przez Żuławską Lokalną Grupę Działania. To wyjątkowe wyróżnienie uzyskał Żuławski Turniej Kół Gospodyń Wiejskich w kategorii Wydarzenie/ Impreza.

Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Żuławy

10 grudnia 2019 roku

Za nami bardzo owocne spotkanie Członków Stowarzyszenia, w którym uczestniczyli także zaproszeni goście. Podjęto kilka istotnych dla Żuław decyzji, a także zainicjowano bardzo ważne działania związane z adaptacją regionu do zmian klimatycznych. Pan Jakub Szlachetko z Instytutu Metropolitalnego podsumował Szczyt Klimatyczny Żuław, a wystąpienia Pani Haliny Czarneckiej oraz Pana Andrzeja Tyszeckiego nakreśliły zebranym uwarunkowania prawne oraz aktualną sytuację zabezpieczenia przeciwpowodziowego i antysuszowego na terenie Żuław. O promocji Pętli Żuławskiej rozmawialiśmy członkami stowarzyszenia oraz przedstawicielami Powiatu Sztumskiego oraz Miasta Braniewo. Na nasze zaproszenie odpowiedziała Pani Wójt Gminy Markusy, która rozważa przystąpienie do stowarzyszenia.
Stowarzyszenie zyskało nowego Członka Zarządu, do którego dołączyła Pani Genowefa Kwoczek, Przewodnicząca Rady Powiatu Elbląskiego.
Nie zabrakło także świątecznych życzeń oraz upominków.
Przyszły rok zapowiada się dla naszej organizacji bardzo pracowicie.
Dziękujemy wszystkim za przybycie do Żuławskiego Parku Historycznego i chęć włączenia się w działania na rzecz Żuław.

9. edycja Powiatowego Stołu Bożonarodzeniowego

9 grudnia 2019 roku

Na Bożonarodzeniowym Stole organizowanym przez Powiat Gdański obecne było także Stowarzyszenie Żuławy jak fundator nagród dla uczestników.
Gratulujemy wspaniałej imprezy i wyjątkowej świątecznej atmosfery 

20-lecie Powiatu Gdańskiego

29 listopada 2019 roku

W podniosłej uroczystości upamiętniającej 20-lecie Powiatu Gdańskiego uczestniczyli przedstawiciele Stowarzyszenia Żuławy: Prezes Jacek Michalski i Wiceprezes Janusz Goliński.

Zaproszenie na Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Żuławy

10 grudnia 2019 roku

Zarząd Stowarzyszenia Żuławy zaprasza członków na Nadzwyczajne Walne Zebranie,

które odbędzie się 10 grudnia 2019 roku w Żuławskim Parku Historycznym w Nowym Dworze Gdańskim.

Żuławski Kongres Kół Gospodyń Wiejskich

23 listopada 2019 roku

Stowarzyszenie Żuławy oraz Gmina Cedry Wielkie byli organizatorami Żuławskiego Kongresu Kół Gospodyń Wiejskich, który odbył się 23 listopada 2019 r. o godz. 10.00 w Hali Sportowej w Cedrach Wielkich.
Wydarzenie skierowane było do członków Kół Gospodyń Wiejskich, Sołtysów, Rad Sołeckich, Radnych Gmin, organizacji pozarządowych działających na terenach wiejskich oraz wszystkich osób zainteresowanych rozwojem lokalnym Żuław. 

Rozmawialiśmy o organizacji strefy Żuław podczas Jarmarku Św. Dominika 2020

20 listopada 2019 roku

Wraz z Urzędem Marszałkowskim zorganizowaliśmy spotkanie z przedstawicielami gmin oraz instytucji kultury, gastronomii, rekreacji, aby opracować zakres wspólnych działań promocyjnych na przyszłoroczną edycję Jarmarku Świętego Dominika w Gdańsku.

 

Spotkanie dotyczące promocji Pętli Żuławskiej

6 listopada 2019 roku

W Sali Konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Nowym Dworze Gdańskim odbyło się spotkanie zarządu Stowarzyszenia Żuławy i wspólników Pętli Żuławskiej. Obecni na sali włodarze i pracownicy merytoryczni z zakresu promocji. dyskutowali nad opracowaniem warunków współpracy w zakresie zarządzania promocją produktu turystycznego Pętla Żuławska w  roku 2020.

Zebranie Zarządu Stowarzyszenia Żuławy

17 października 2019roku

W dniu 17 października odbyło się Zebranie Zarządu Stowarzyszenia Żuławy.

Omówiono udział Stowarzyszenia w kongresie "Klimat dla Metropolii. Metropolie dla Klimatu", przygotowania do przejęcia promocji produktu turystycznego Pętla Żuławska, udział w pracach nad dokumentami strategicznymi dotyczącymi obszaru Żuław oraz organizację wydarzenia skierowanego do Kół Gospodyń Wiejskich.

Stowarzyszenie Żuławy operatorem promocji produktu turystycznego Pętla Żuławska

30 września 2019 roku

Głosami Wspólników Spółki Pętla Żuławska, Stowarzyszenie Żuławy zostało wybrane jako podmiot, który będzie kontynuował zarządzanie promocją produktu turystycznego PĘTLA ŻUŁAWSKA.

W zakresie promocji produktu turystycznego, w szczególności na rynkach zagranicznych będziemy ściśle współpracować z Pomorską Regionalna Organizacja Turystyczna.

Szczyt Klimatyczny Żuław

25 września 2019 roku

Wraz z Instytutem Metropolitalnym mieliśmy przyjemność zaprosić na „Szczyt Klimatyczny Żuław”, który odbył się Żuławskim Parku Historycznym w Nowym Dworze Gdańskim dnia 25 września (środa) 2019 r.

 Szczyt Klimatyczny Żuław pomyślany został jako forum wymiany wiedzy i doświadczeń, ale przede wszystkim inkubator lokalnych polityk klimatycznych, przestrzennych i infrastrukturalnych.

Interesariusze Szczytu – organy administracji rządowej, jednostki samorządu terytorialnego, spółki komunalne, zwłaszcza wodociągowo-kanalizacyjne, lokalne organizacje pozarządowe – wspólnie pracowali nad wizją Żuław, określeniem priorytetów dla gminnych polityk, koncepcjami wartych wdrożenia rozwiązań.

Dożynki powiatu malborskiego w Lichnowach

15 września 2019 roku

W niedzielę 15 września w Lichnowach świętowali rolnicy z powiatu malborskiego.

Dożynki wsparło także Stowarzyszenie Żuławy.

Gratulujemy wyśmienitej zabawy!

Dożynki Żuławskie w Jazowej

14 września 2019 roku

W miniony weekend w wielu miejscach na Żuławach odbyły się tradycyjne dożynki.
W Jazowej świętowali rolnicy z Gminy Nowy Dwór Gdański i Powiatu Nowodworskiego.

Stowarzyszenie Żuławy ufundowało specjalna nagrodę w konkursie na najpiękniejszy wieniec dla sołectwa Jazowa. 
Gratulujemy wspaniałej imprezy!

Dożynki w Cedrach Wielkich

7 września 2019 roku

Rolnicy świętowali w Cedrach Wielkich. Mimo że pogoda nie rozpieszczała, to zabawa na tegorocznych dożynkach była przednia. 

Doroczne święto plonów wsparło również Stowarzyszenie Żuławy, które ufundowało bony zakupowe dla uczestników.

Gratulujemy świetnej imprezy!

Dożynki w Gminie Ostaszewo

7 września 2019 roku

Gwarno, kolorowo i uroczyście było w miniony weekend w Gminie Ostaszewo na dorocznych uroczystościach dożynkowych.

Stowarzyszenie Żuławy wsparło imprezę i jej uczestników bonami zakupowymi.

Gratulujemy organizacji i ogromnego zaangażowania mieszkańców całej gminy!

Promocja produktu turystycznego Pętla Żławska

3 września 2019 roku

Na zaproszenie Departamentu Infrastruktury Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego Stowarzyszenie Żuławy zaprezentowało propozycję modelu zarządzania produktem turystycznym Pętla Żuławska. Spotkanie wspólników odbyło się w Szkole Łacińskiej w Malborku. 

Zebranie Zarządu

29 sierpnia 2019 roku

29 marca odbyło się Zebranie Zarządu Stowarzyszenia Żuławy, na którym podsumowano dotychczasowe działania organizacji w 2019 roku, oraz podjęto decyzje o dalszych kierunkach rozwoju.

W spotkaniu uczestniczył także Senator RP Leszek Czarnobaj. 

Dożynki w Suchym Dębie

24 sierpnia 2019 roku

W  sobotę, 24 sierpnia, w Suchym Dębie odbyło się doroczne święto dziękczynienia plonów gminy pn. „Festiwal Wikliny”. Stowarzyszenie Żuławy wsparło dożynki fundując bony zakupowe.
Gratulujemy wspaniałej imprezy!

Stoisko Stowarzyszenia Żuławy na Jarmarku Dominikańskim 2019

lipec, sierpień 2019 roku

Wzorem lat poprzednich, Stowarzyszenie Żuławy zaproponowało swoim członkom możliwość zaprezentowania swoich walorów podczas największej imprezy targowej w woj. pomorskim - Jarmarku Świętego Dominika. 

Powiat Elbląski wśród członków Stowarzyszenia Żuławy

28 czerwca 2019 roku

Z dniem 28 czerwca do Stowarzyszenia Żuławy przystąpił nowy członek - Powiat Elbląski. Samorząd reprezentować będzie Pani Genowefa Kwoczek - Przewodnicząca Rady Powiatu. 
Tym samym nasza organizacja obejmuje 4 powiaty żuławskie: nowodworski, elbląski, gdański i malborski :)

Wizyta studyjna 2019

19 - 21 maja 2019 roku

W dniach 19-21 maja samorządowcy ze Stowarzyszenia Żuławy przeprowadzili wizytę studyjną w województwach: warmińsko-mazurskim i podlaskim. W ciągu trzech dni wyjazdu przedstawiciele gmin i powiatów żuławskich mieli okazję zapoznać się z infrastrukturą rowerową wybudowaną na szlaku Green Velo - drogami rowerowymi, miejscami odpoczynku rowerzystów i innymi obiektami, służącymi turystyce rowerowej.

Życzenia świąteczne

kwiecień 2019 roku

Z okazji zbliżających się Świąt Wielkiej Nocy,

w imieniu Zarządu Stowarzyszenia Żuławy

życzę Państwu, aby ten wyjątkowy czas

był pełen wiary, nadziei i miłości,

a spotkania w gronie najbliższych

upływały w miłym, wiosennym nastroju.

Wesołego Alleluja!

Prezes - Jacek Michalski

Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia Żuławy

12 kwietnia 2019 roku

12 kwietnia 2019 w Szkole Łacińskiej w Malborku odbyło się Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia Żuławy. 

Członkowie stowarzyszenia dokonali wyboru władz organizacji. Na kolejną kadencję Prezesem został wybrany Jacek Michalski - Burmistrz Nowego Dworu Gdańskiego. Do Zarządu weszli także: Janusz Goliński - Wójt Gminy Cedry Wielkie jako Wiceprezes, Marian Cichon - Starosta Powiatu Gdańskiego jako Sekretarz, Jerzy Szałach - Burmistrz Nowego Stawu jako  Skarbnik oraz Piotr Grzelak - Wiceprezydent Gdańska, Mariusz Czapla – Starosta Malborski, Marek Charzewski – Burmistrz Malborka. W skład Komisji Rewizyjnej weszli: Barbara Bruzdewicz - Przewodnicząca Rady Gminy Elbląg oraz Hanna Brejwo - Zastępca Wójta Gminy Suchy Dąb i Jacek Gross - Starosta Nowodworski. Walne Zgromadzenie postanowiło także o wydłużeniu kadencji Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej do 5 lat tak, aby dostosować okres kadencji samorządowej do kadencji organów Stowarzyszenia.

Wierzymy, że skład władz Stowarzyszenia zapewni kontynuację realizacji najważniejszych celów organizacji i przyczyni się do rozwoju lokalnego terenu Żuław Delty Wisły.

Zebranie Zarządu

27 marca 2019 roku

27 marca odbyło się Zebranie Zarządu Stowarzyszenia Żuławy, na którym podsumowano ubiegły rok, zaplanowano działania na rok bieżący oraz przygotowywano się do Walnego Zgromadzenia Członków.

Podziękowania!

2 marca 2019 roku

Serdecznie dziękujemy uczestnikom, którzy z wielkim zaangażowaniem wzięli udział w II Żuławskim Turnieju Kół Gospodyń Wiejskich: KGW Jazowniaki, KGW Orłowo, KGW Lasowice Wielkie, KGW Marynowy, KGW Marzęcino, Stowarzyszenie Stawiec - Nasze Żuławy, Stowarzyszenie ZICHERKA

Gospodyniom z Marynów gratulujemy wygranej! 

Organizację turnieju wsparło wiele osób, które przyczyniły się do jego organizacji.
Serdecznie dziękujemy:
- jury: Panu Piotrowi Hałuszczakowi, Pani Genowefie Kwoczek, Pani Bogusławie Luterek,

Pani Grażynie Rucińskiej - za obiektywną ocenę,
- prowadzącemu: Marcinowi Szesza - za profesjonalizm i niepowtarzalną atmosferę,
- muzykom: Kapela Jakubowa - za energię i wigor na scenie,
- sponsorowi: Żuławskiemu Bankowi Spółdzielczemu - za niespodzianki dla uczestników i oryginalny sposób ich losowania :)
- Włodarzom: Panu Mirosławowi Czapla - Staroście Malborskiemu, Panu Jackowi Gross - Staroście Nowodworskiemu, Pani Barbarze Bruzdewicz - Przewodniczącej Rady Gminy Elbląg, Panu Jackowi Michalskiemu - Burmistrzowi Nowego Dworu Gdańskiego za ufundowanie upominków dla KGW,
- mediom: Nowy Dwór Gdański naszemiasto.plŻuławy TelegrafTV  Żuławy,  Żuławyimierzeja24.pl oraz Krystianowi Falk i Kamilowi Dyl za relację z imprezy,
- pracownikom Żuławskiego Ośrodka Kultury oraz Monice Błaszczyk za perfekcyjną organizację 
- wszystkim gościom, którzy zaszczycili nas swoją obecnością :)
II edycja Żuławskiego Turnieju Kół Gospodyń Wiejskich przeszła do historii.
Zapraszamy za rok!

II Żuławski Turniej Kół Gospodyń Wiejskich

2 marca 2019 roku

Zapraszamy do udziału w drugiej edycji Żuławskiego Turnieju Kół Gospodyń Wiejskich. Konkurs na Gospodyń, organizowany przez Stowarzyszenie Żuławy odbędzie się 2 marca 2019 roku w Żuławskim Ośrodku Kultury.

Więcej informacji o Turnieju znajduje się TUTAJ.

Udział zespołu można zgłosić do 20 lutego przez FORMULARZ dostępny TUTAJ.

Regulamin tegorocznego konkursu znaleźć można TUTAJ.

Polskie Marki Turystyczne - spotkanie robocze

21 lutego 2019 roku

Z inicjatywy Stowarzyszenia Żuławy opracowywany jest wniosek do Programu Polskie Marki Turystyczne. Ideą projektu jest stworzenie katalogu najbardziej atrakcyjnych polskich regionów i szlaków turystycznych, które będą profesjonalnie zarządzane i promowane. Mamy nadzieję, że dzięki temu Żuławy Delty Wisły staną się prestiżową i rozpoznawalną marką 

Zebranie Zarządu

13 lutego 2019 roku

13 lutego w Urzędzie Miejskim w Nowym Dworze Gdańskim odbyło się spotkanie Zarządu Stowarzyszenia Żuławy. 
Rozmawiano m.in. na temat poszerzenia grona członków organizacji, przystąpienia Stowarzyszenia do projektu pn. Polskie Marki Turystyczne, organizacji II Żuławskiego Turnieju Kół Gospodyń Wiejskich, ustalono także datę i porządek walnego zebrania Członków Stowarzyszenia. 

Premiera wydawnictwa o Żuławach

26 stycznia 2019 roku godz. 16.00

Zapraszamy do Żuławskiego Parku Historycznego na premierę najnowszego wydawnictwa Klubu Nowodworskiego - zbioru esejów i artykułów Andrzeja Kasperka zatytułowany "Mój płaski kraj. Żuławy". 

Stowarzyszenie Żuławy zostało mecenasem wydawnictwa.

Żegnamy Prezydenta Gdańska - Pawła Adamowicza

14 stycznia 2019

Sercami przepełnionymi żalem, żegnamy Prezydenta Gdańska, Pawła Adamowicza.
Pozostaniesz na zawsze w naszej pamięci, Przyjacielu!

Życzenia z okazji Świąt Bożego Narodzenia

Boże Narodzenie 2018

Z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia, 
które przepełniają nas wiarą w dobro drugiego człowieka, 
składamy Państwu najserdeczniejsze życzenia zdrowych
i radosnych świąt, spędzonych w gronie rodziny i przyjaciół.

Niech nadchodzący Nowy 2019 Rok, będzie dla nas wszystkich czasem pomyślnego realizowania celów Stowarzyszenia Żuławy. 
Życzymy sukcesów na polu zawodowym i w życiu prywatnym.

VIII Konkurs "Powiatowy Stół Bożonarodzeniowy"

15 grudnia 2018

W  Auli im. Jana Pawła II Szkoły Podstawowej im Kunegundy Pawłowskiej w Trąbkach Wielkich odbył się VIII Powiatowy Konkurs "Stół Bożonarodzeniowy", w którym zaprezentowało się siedem Kół Gospodyń Wiejskich z powiatu gdańskiego i ZK-P (miasto Pruszcz Gdański) Poszczególne gminy reprezentowały; KGW Osice (gmina Suchy Dąb), KGW Rzeczpospolita Babska Wiślinka (gmina Pruszcz Gdański), KGW Kiezmark (gmina Cedry Wielkie), KGW Lisewianki z Lisewca (gmina Kolbudy, KGW z Przywidza, KGW Gołębiewko (gmina Trąbki Wielkie), KGW z Różyn (gmina Pszczółki) oraz Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie Oddział w Pruszczu Gdańskim (gmina miejska Pruszcz Gdański).

Stowarzyszenie Zuławy było sponsorem nagród dla uczestników Konkursu. 

Pełna relacja z wydarzenia znajduje się tutaj.

Zebranie Zarządu Stowarzyszenia Żuławy

12 grudnia 2018

12 grudnia w Urzędzie Miejskim w Nowym Dworze Gdańskim odbyło się Zebranie Zarządu Stowarzyszenia Żuławy. Omawiane były aktualne tematy ważne dla żuławskich samorządów, podsumowanie roku 2018 oraz plany na kolejne lata.

Stowarzyszenie Żuławy na Jarmarku Św. Dominika w Gdańsku

28 lipca - 19 sierpnia 2018

W centrum Gdańska ruszyła właśnie największa plenerowa impreza wystawiennicza w Polsce. Jarmark Św. Dominika przyciąga co roku tłumy Gdańszczan i turystów z całej Polski a także z zagranicy. To już tradycja, że Stowarzyszenie Żuławy współtworzy niepowtarzalny klimat i atmosferę Jarmarku wystawiając stoisko, na którym samorządy, organizacje pozarządowe i lokalni twórcy prezentują tradycję, kuchnię i rękodzieło Żuławskie.

W tym roku zapraszamy na ul. Straganiarską  - Tu można zobaczyć, dotknąć i posmakować Żuław!!!